Tvåkomponentsfärg

Tvåkomponentsfärg används bl a vid målning av ytor som kommer att drabbas av ett kraftigt slitage såsom golv och båtar.

Vad är tvåkomponentsfärg?

Man kan som exempel på ytor som slits lätt se att många väljer att måla golv i exempelvis varuhus med tvåkomponentsfärg - och att många sjömän använder färgen i fråga för att måla skroven på sina båtar.

golv målat med tvåkomponentsfärg

Grundprincipen är att man blandar - som namnet antyder - två stycken komponenter och får ett resultat i form av en gemensam färg som har samlat all styrka. Man kan jämföra detta med att fläta ihop någonting och där man använder sig av en del krokar och del öglor. I den ena burken finns femhundra öglor - i den andra finns lika många krokar.

Då blandningen sker i en gemensam burk så knyts dessa samman till en enhet - alla öglor och krokar fäster i varandra - och du får en extraordinärt stark kedja som hamnar på ytan. En yta som står emot massivt slitage, som skyddar mot starkt solljus och som klarar av exempelvis kemikalier. Det senare är en förklaring till varför tvåkomponentsfärg är gångbart inom industrin.

Rätt blandning krävs för att skapa hållbar tvåkomponentsfärg

För vanliga privatpersoner så används tvåkomponentsfärg nästan uteslutande för ett ändamål och detta för att appliceras på parkettgolv. Det ger ett bra skydd och förhindrar golvet från att blekas av solen. Oavsett användningsområde så finns det emellertid en sak att tänka på gällande tvåkomponentsfärg. Blandningen måste ske enligt de givna anvisningar som finns på förpackningarna.

Återgår man till exemplet med krokar och öglor och vikten av att skapa en stark kedja så vill man inte ha för mycket av någonting. Du vill, kort sagt, vare sig ha ett överflöd av öglor eller av krokar. Om så är fallet så får du en svag kedja där det, helt enkelt, är på tok för klena länkar.

Många tvåkomponentsfärger innehåller dessutom starka kemikalier i form av lösningsmedel. Detta gör att vikten av skyddskläder och rätt utrustning är viktig. Man kan inte blanda ihop tvåkomponentsfärg på måfå: innan färgen har härdat så kan det vara farlig. Det kan leda till allergiska reaktioner, utslag och andningsproblem. Andningsmask och riktiga handskar är ett måste att använda. Detsamma gäller om man ska skrapa bort gammal tvåkomponentsfärg. Det kan frigöra partiklar som är giftiga. Man bör alltid skydda sig!

Idag så arbetar tillverkare av tvåkomponentsfärg hårt med att minska på lösningsmedel av det starkare slaget och istället på att använda mer vattenbaserade, härdande system. Det är naturligtvis bra och idag ser man att exempelvis epoxi, polyuretan och karbamid är vanligt förekommande som bindningsmedel.

Läs alltid på förpackningen och ett annat råd är att du följer rekommendationer från olika branschorganisationer. Tänk även på att, naturligtvis, vara uppmärksam på att läsa alla anvisningar på förpackningen.

Gör skillnad på härdning och torkning

En viktig sak får avsluta. Att tvåkomponentsfärg måste härda är det väsentliga. Härdningen innebär att en kemisk process äger rum och att denna leder till det skydd man vill ha. Det tar normalt en-två veckor innan detta skett. Färgen å sin sida kan vara torr redan efter något dygn.

Varför säger vi då detta? Ja, det är naturligt om man ser till att tvåkomponentsfärg används för ett parkettgolv. Det är helt enkelt lätt att frestas i att tro att golvet är klart så fort allting torkar. Något som innebär att man som privatperson börjar bära in tunga möbler och ställa in dessa på golvet. Gör man det så kommer arbetet att vara förgäves; ytan skadas och fula märken kommer att bli synliga.

Andra färgtyper

Kunnig expertis inom färglära och material