Oljefärg

Oljefärg är en färg som oftast innehåller kokt linolja som blandats med pigment och vars lösningsmedel består av antingen terpentin eller lacknafta.

Vad är oljefärg?

Oljefärg är idag något som primärt används för att fräscha upp trädetaljer och för att ge dessa längre livslängd. Det kan handla om exempelvis staket, om fasader, om dörrar eller om vindskivor. Genom att applicera oljefärg så ges ett skyddande lager och därmed också längre hållbarhet. Det vanligaste användningsområdet är idag utemöbler som med fördel kan målas i samband med in- och uttagning.

måla med oljefärg på dörr

Den stora fördelen med oljefärg är att den penetrerar sig djupt in i trämaterial och därmed också ger ett väldigt effektivt skydd mot vatten och fukt. Nackdelen ligger i att oljefärg torkar långsamt och att den - i takt med tiden - också vissnar och ger en gul, trist ton.

Tiden är även en nackdel sett till hur man målar. Att använda oljefärg är inget för den stressade. Man ska måla i tunna lager och låta torktiden ha sin gång. Om inte så riskerar man en relativt vanlig sak. Nämligen att ytan blir kladdig. Det är ett problem sett till att de stora användningsområdet just är utemöbler. Att sätta sig på en stol som klibbar fast är ingenting som uppskattas.

Linoljefärg - så målar du

Att måla med linoljefärg kan göras på träytor av alla slag - men det fungerar även på exempelvis plåtdetaljer. Det första steget inför en målning med linolja är att ta reda på vad som är målat innan. Ska du måla linolja på en redan tidigare målad yta så är det också väldigt viktigt att säkerställa vilken typ av färg som använts.

Färgen kommer aldrig att vara bättre än underlaget: det innebär att direkt målning på en yta målad med exempelvis plastfärg kommer att släppa och detta genom stora, sega sjok. Om ytan är målad sedan tidigare med en annan typ av oljefärg så kommer det att synas genom att färgflagor av det hårdare slaget lossnar. Oavsett vilket: vikten av ett gediget grundarbete är påfallande. Ett bra och noggrant grundarbete betalar sig alltid i det långa loppet.

Detta innebär att du först ska tvätta ytan med målartvätt och att du därefter ska se till att rengöra denna yta med vatten - ingen målartvätt ska ligga kvar. Steg två är att skrapa. Se till att all gammal lös färg är borta och slipa därefter ytan med sandpapper - behövs det spackel för att fylla igen ojämnheter så använd det. Borsta bort allt damm och all smuts innan du slutligen torkar av ytan. Det är grundjobbet som krävs, på det stora hela.

Måla i tunna lager

Målningen ska, som sagt, ske i tunna lager. Se till att färgen hinner torka in. Det finns många som upplever att linolja till en början ser bra ut - för att redan efter någon månad ge ett mer flammigt intryck. Rådet här är att måla ett varv till. Oljan tränger in olika på olika områden i träet: det kan göra att ytterligare ett varv skapar en mer homogen struktur.

Gällande hållbarhet - och här ser vill till målning av exempelvis fasader - så får man räkna med att en ommålning kommer att behövas inom 5-10 år. Detta helt beroende på hur pass utsatt läge huset står i. En fasad i söderläge kommer att slitas hårdare av solen och därmed kräva ommålning mer frekvent än vad en fasad mot norr gör. Har man valt en ljus färg så tenderar detta att fasaden behöver målas om mer regelbundet än en mörkare sådan också. Något som är värt att tänka på vid valet av kulör.

Andra färgtyper

Kunnig expertis inom färglära och material