Fönstermålning Stockholm | Vi målar dina fönster

Fönster utsätts för väder, vind och föroreningar och kräver omsorg för att både se bra ut och hålla tätt. Vi hjälper dig med fönstermålning i Stockholm!

Fönstermålning i Stockholm

Fönstrens skick är avgörande för ett hus helhetsintryck. Är karmar, spröjs och foder slitna eller i allmänt dåligt skick kan en hel fasad se illa underhållen ut även om den inte alls är det. Fönster utsätts precis som fasader för alla sorters väderförhållanden och luftföroreningar, men slitaget på fönstren kan vara ännu tuffare eftersom de utöver vind, regn och sol ska tåla rengöring och att regelbundet öppnas och stängas.

Att fräscha upp fönstren är ett prisvärt sätt att ge ett hus eller en fastighet ett ordentligt lyft. Trots att det innebär en kostnad kan det förlänga fönstrens livslängd avsevärt. Att byta ut fönster är långt mer kostsamt och innebär mycket mer besvär för boende i huset.


Precision och materialkännedom viktigt vid fönstermålning

Fönstermålning kräver precision och noggrant förarbete för att resultera i fönster som håller i längden. Våra målare har lång erfarenhet och goda kunskaper både i fråga om vilka material och vilka tekniker som lämpar sig bäst för att göra dina fönster snygga och hållbara.

Träfönster eller underhållsfria fönster?

Traditionella träfönster brukar behöva kittas och målas om ungefär var sjunde till tionde år för att helt bibehålla sin funktion och se fräscha ut. Under de senaste decennierna har det blivit mer och mer vanligt med så kallade underhållsfria fönster som alltså inte behöver målas eller kittas om.

fönstermålning med vit färg

Det låter ju bra, men dessa fönster har en stor nackdel - de går inte att renovera. Om skador uppstår eller när de underhållsfria fönstren trots allt börjar se slitna ut är det enda alternativet att helt byta ut dem. Så i jämförelse med träfönster som underhålls på ett korrekt sätt har underhållsfria fönster betydligt kortare livslängd och blir ofta i slutänden en avsevärt dyrare lösning.

Måla fönster själv eller anlita proffs?

Att själv åtgärda slitna fönster med ny färg är förstås alltid ett alternativ för den som har gott handlag och tid över. För att få ett resultat som både ser välgjort ut och är hållbart i längden finns det dock några aspekter som är viktiga att ta i beaktande innan du bestämmer dig för att prova själv, särskilt om det handlar om ett mer omfattande projekt. Man föreställer sig gärna hemmafixet som en snabb och billig process där man helt enkelt köper färg och pensel och gör så gott man kan. Riktigt så okomplicerat är det tyvärr inte i de allra flesta fall.

Bara förarbetet som krävs för att få ett gott resultat som håller på lite sikt är tidskrävande och kräver både tålamod och viss teknik.

Detta kan inte nog poängteras. Ett slarvigt eller otillräckligt grundarbete kan resultera i fönster som snart flagar, möglar eller på andra sätt inte håller måttet, varpå åtgärder kan bli mer kostsamma än de hade blivit om fönstren hade målats korrekt från första början. Andra frågor att ha i åtanke är bland annat hur slitna fönstren som ska målas är, hur de är placerade, hur många de är och så vidare. Ofta visar det sig med lite eftertanke att det absolut smidigaste och säkraste sättet att åtgärda fönstren på ett hus är att anlita kunniga målare som kan utföra arbetet både snabbt och fackmannamässigt, även om det initialt innebär en kostnad.

För en korrekt och riktigt väl utförd fönstermålning krävs:

  • Erfarenhet och ett gott handlag

  • Kunskaper kring färghantering i olika miljöer och vid olika temperaturer

  • Kunskap om verktyg

  • Kunskap om grundarbete och hur man bäst förbereder olika underlag

  • Kunskap om hur man arbetar systematiskt för att undvika färgstänk på närbelägna ytor och slöseri med färg

När är det bäst att måla fönster?

Som med all målning utomhus är väderlek och utomhustemperatur viktiga aspekter för ett gott resultat. Minusgrader och snöfall är förstås inte att föredra, varför vinterhalvåret ofta inte är den idealiska tidpunkten för fönstermålning.

fönstermålning på hösten / sensommaren

Dessutom kommer fönstren att till viss del behöva stå öppna under arbetsprocessen, så kallt och fuktigt väder är inte fördelaktigt för inomhusklimatet. Mycket varmt väder och sol som ligger direkt på ytorna som ska målas är inte heller idealiskt för målning. Både färg och material som ska målas påverkas av såväl höga som låga temperaturer. Det absolut bästa läget för i stort sett all målning utomhus är från slutet av april till slutet av september, i temperaturer mellan 10 och 25 plusgrader och vid torrt väder.

Att välja rätt färg till fönster

Fönstrens utformning, placering och inramning är central för ett byggnadsverks utseende, man kan nästan föreställa sig fönstren som husets ögon. Att välja rätt typ av färg då de ska målas är förstås en fråga om hållbarhet och lämplighet för ändamålet först och främst, men även valet av kulör kan göra mycket stor skillnad för husets helhetsintryck.

Foder, spröjs och karmar får gärna matcha övriga närliggande detaljer såsom dörrar, trappräcken och verandor, men möjligheten att välja en snygg kontrasterande färgsättning finns alltid och att “våga lite” har blivit mer och mer populärt på senare år. Färgval för en fasad är en viktig fråga, kulören bör gärna kännas rätt under lång tid framöver och det är inte alltid helt lätt att välja. Våra målare hjälper dig gärna med rådgivning kring kulörval, vi har både lång erfarenhet och god fingertoppskänsla!

Anlita oss för ett garanterat gediget resultat

Befinner du dig i Stockholmsområdet och behöver hjälp med att måla fönster?
Våra målare är alla mycket kompetenta, erfarna och innehar alla certifieringar och intyg som efterfrågas enligt branschens regelverk.

Vi utför er fönstermålning effektivt, noggrant och alltid i enlighet med just dina behov. Vi sätter alltid kunden i fokus och utfärdar självklart garantier enligt konsumenttjänstlagen för alla utförda arbeten.

Hör av dig så skickar vi offert enligt din förfrågan!

Vi gör gamla fönster som nya!